“Gebundelde kennis zorgt voor optimale oplossingen in het verduurzamingsproces”

Arjen Leenhouts over de rol van Hellemans Consultancy bij de bevordering van verduurzaming in de zorgsector
Momenteel is er geen ontkomen meer aan; ook in de zorgsector speelt de verduurzamingsproblematiek een enorme rol. Hoewel de ambitie om te verduurzamen stijgt, blijkt dat veel organisaties worstelen met vraagstukken omtrent verduurzaming. Hellemans Consultancy helpt organisaties hier stapsgewijs doorheen door op een praktische manier te kijken naar de duurzaamheidsdoelstellingen om vervolgens een realistische strategie op te stellen. 
Arjen Leenhouts commercieel directeur Hellemans Consultancy

Arjen Leenhouts, commercieel directeur van Hellemans Consultancy, over de rol en visie van Hellemans Consultancy ten aanzien van de verduurzaming in de zorg:

Gelukkig hebben organisaties vaak al een beleidsplan waarin duidelijke doelstellingen staan geformuleerd. Alleen bij de vraag hoe zij dit willen bewerkstelligen, loopt het regelmatig vast. Wij kunnen helpen bij het zetten van deze stappen.”

Helpende hand
Daarbij vult Arjen aan dat het erg bevorderend is als organisaties intern al de motivatie hebben om zich in te zetten voor verduurzamingsplannen. “Echter kan het beleidsplan pas worden geschreven als er vanuit de bestuursorganen een sterke en relevante visie bestaat ten aanzien van verduurzaming”, vertelt Arjen. “Het hebben van deze visie is van essentieel belang om als zorginstelling stappen te maken in een verduurzamingstraject. In zo’n beleidsplan moet je antwoord hebben op vragen zoals; waar wil je als organisatie naartoe, wat vind je belangrijk en hoeveel mag het kosten?” 

Werkwijze 
De werkwijze van Hellemans Consultancy is gericht op het opstellen van reële individuele adviezen waarin het meedenkende aspect centraal staat. “Wij gaan naast de zorginstelling zitten en bundelen hun kennis samen met onze eigen expertise. We gaan samen om tafel zitten met verschillende betrokkenen en kennishouders om zo alle kennisbronnen samen verenigen. Vanuit die gesprekken kijken we hoe we het verduurzamingsvraagstuk het beste kunnen aanvliegen voor de desbetreffende (zorg-) organisatie. De zorginstelling denkt als expert mee vanuit de patiënten en weet exact wat zij juist wel en niet nodig hebben. Hellemans Consultancy heeft de expertise om een verduurzamingsslag te maken en weet ook hoe IT en innovatie kunnen bijdragen aan de verduurzamingvraagstukken. We zeggen dan: “de techniek volgt vanzelf wel.”

Green Deal als hulpmiddel
Voor zorginstellingen heeft verduurzaming in panden een enorme impact. Installaties die momenteel worden geplaatst, moeten zijn voorbereid op het toekomstige energielandschap en de ontwikkelingen die zich hierin gaan voordoen. Hierdoor moeten er zowel binnenin als buiten de metaforische ‘transformator’ om veranderingen plaatsvinden. Dit alles speelt natuurlijk naast de ontwikkelingen en uitdagingen die er in de zorg zelf plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het opkomende aantal ouderen en de tekorten aan personeel.
De Green Deal fungeert hierin als een soort algemene aanvliegroute. Met dit hulpmiddel kunnen de eerste stappen worden gemaakt van het verduurzamingsproces die zorginstellingen antwoord geven op de vraag: waar moet ik beginnen? 

Deze factoren, flexibiliteit en integraliteit, maken het voor zorginstellingen complex om te verduurzamen, “Waarbij Hellemans Consultancy dit juist voor hen kan ontnemen”, vertelt Leenhouts. “Het is voor te stellen dat zorginstellingen het pittig vinden om te verduurzamen. Het komt neer op de complexe vraag; hoe flexibel moet mijn gebouw zijn? Flexibel in relatie tot de zorg die wordt verleend, maar ook flexibel in relatie tot de veranderingen in de energiewereld. Het aanpakken van de gehele propositie maakt het lastig voor zorginstellingen: Hellemans Consultancy helpt om dit in een sterk en toekomstgericht visieplan op te nemen.”

Helpen met vraagstukken

Om tot een goed advies te komen benadert Hellemans Consultancy veelal haar vraagstukken vanuit een energetische hoek. Dit is een eerste stap alvorens er naar een uitvoering van oplossingen wordt gekeken en de technisch dienstverlener in beeld komt. “We komen namelijk niet met een glazen bol waar de oplossing in staat geschreven. We zitten naast de klant om te kijken hoe er vanuit beide kennisbronnen kan worden gezorgd dat het duurzame vraagstuk wordt opgelost. Pas hierna kan je bepalen; hoe gaan we het duurzaamheidsplan uitvoeren en wat is hiervoor exact nodig?”

Bij het opstellen van een aanpak voor deze vraagstukken wordt er vrijwel altijd volgens drie stappen gewerkt:

Stap 1: Ligt er een statusinventarisatie: wat gebeurt er al in de zorginstelling, wat is de eigen toekomstige missie / visie en is deze vertaald naar een concreet plan voor de gebouwen?

Stap 2
: Buiten de organisatie: wat doet het energielandschap en hoe kan dit impact hebben op de besluitvorming ten aanzien van de juiste duurzaamheidsstappen voor de gebouwen?

Stap 3: De juiste aanpak: naar aanleiding van alle inventarisaties wordt een juist stappenplan opgesteld.

Onafhankelijke adviseur 
Nadat het visieplan volledig is opgesteld, gaat het traject richting de volgende fase; hoe gaan we dit uitvoeren en wat is hiervoor nodig? De uiteindelijke verduurzaming ligt namelijk bij de uitvoerende techniek, waarbij een technisch dienstverlener de technische en praktische ‘know how’ bezit.

Niettemin blijft en opereert Hellemans Consultancy als een onafhankelijke partij. De keuze om de vooropgestelde plannen van Hellemans Consultancy door Unica of een andere externe partij te laten uitvoeren, is vrijblijvend. Hellemans Consultancy kan in beide gevallen vooralsnog wel boven of naast het uitvoerende gedeelte van het project blijven ondersteunen als onafhankelijke expertise. 

Operationele en pragmatische aanpak
Voor de uitvoering van het plan is de samenwerking met Unica  operationeel en pragmatisch. Er wordt fysiek door het pand heen gelopen waarbij wordt gekeken wat nodig en relevant is voor het verduurzamingsvraagstuk. De plannen van Hellemans Consultancy kunnen worden gekoppeld aan de technische mensen van Unica die tevens mee kunnen denken en ontwerpen in zowel de VO- fase (voorontwerpfase) en de DO-fase (definitieve ontwerpfase). 

Er wordt een combinatie gemaakt van expertises op meerdere vlakken; het integraal kijken in het gebouw en tegelijkertijd buiten het gebouw in het energielandschap, waar rekening mee wordt gehouden voor de verduurzamingslag. Wel kan een samenwerking met zowel Hellemans Consultancy als Unica voor de uiteindelijke oplossingen in de gehele verduurzamingsketen de welbekende cirkel rond maken.

Hellemans-logo_groot